“Byś przyjacielem zawsze mi był”

sł. i muz. Marek Mazurski, oJ taM

Życie jest jak rejs
Nie zawsze sprzyja wiatr
I można też rozbić się o skały
Posłuchaj prośby mej synu mój
Choć nie wiesz, czym ten rejs
Bo jesteś jeszcze taki mały.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minie kilka lat
I sam wypłyniesz w świat
Powrócisz, gdy tęsknoty zawieją
Poproś tego, co pójdzie w ślady twe
Bo nie wszyscy to morze rozumieją

Byś przyjacielem zawsze mi był
I nigdy tego już nie zmieniał
Kiedyś ja mogę przecież opaść z sił
Przejmiesz ster i całość dowodzenia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aniele stróżu mój
Ty zawsze przy nas stój
By dzieci nasze nigdy się nie bały
I ty Panie Boże dodaj sił
Dla ciebie przecież każdy z nas tak mały.

Byś przyjacielem zawsze mi był
I nigdy tego już nie zmieniał
Kiedyś ja mogę przecież opaść z sił
Przejmiesz ster i całość dowodzenia.

Byś przyjacielem zawsze mi był
I nigdy tego już nie zmieniał
Kiedyś ja mogę przecież opaść z sił.